728 x 90

توجیه تصمیم جنایتکارانه خامنه‌ای در ممنوع کردن واکسن در نمایشهای جمعه

آخوند علم‌الهدی امام جمعه خامنه‌ای در مشهد
آخوند علم‌الهدی امام جمعه خامنه‌ای در مشهد

امام جمعه‌های خامنه‌ای با اعتراف به مشکلات فزاینده مردم در بحران کرونا بر اثر سیاست‌های مجرمانه رژیم، به توجیه تصمیم جنایتکارانه خامنه‌ای در ممنوع کردن واکسن پرداختند.

آخوند سلیمانی امام جمعه رژیم در رابر روز ۲۶دی گفت فرانسه جایگاه مجاهدین و عامل ترورها در جمهوری اسلامی است که ۱۷هزار تن از نخبگان و مسئولان کشور توسط همین مجاهدین ترور شدند. پس این کشور که (مکان مجاهدین) است قابل اعتماد نیست و نباید با آنها قرارداد واکسن امضا کنیم.

آخوند قریشی امام جمعه خامنه‌ای در ارومیه نیز مدعی شد که سخنان خامنه‌ای توسط رسانه‌های بیگانه و مجاهدین تحریف شده است. وی افزود: واکسن کشورهای آمریکا، انگلیس و حتی فرانسه قابل اعتماد نیستند.

آخوند علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد روز جمعه ۲۶دی در اعتراف به پیآمد سیاست‌های مجرمانه حکومت آخوندی در کرونای ولایت گفت:

ما بایست با این ویروس زندگی کنیم، اما باید زندگی کنیم. شما بیایید زندگی را مدیریت کنید. تنها حذف مشکل را حل نمی‌کند. تعطیل و محدودیت مشکل را اضافه می‌کند و تا به الآن ما مشکلات ما از نظر اصناف بازار از نظر وضع اقتصادی استان و وضع اقتصادی شهر به مرز استیصال رسیده است. تنها ۳۷هزار خانواده از کسانی که در هتلها و در رستورانها کار خدماتی می‌کردند کارمزد، روزمزد بودند که اکثر اینها بیمه هم نیستند. ۳۷هزار خانواده فقط بهترین رستورانها و مهمانخانه‌ها اینها بیکار شدند و اینها ارزاقشان روی زمین مانده است این تنها یک قلم است. عزیزان بیایید مدیریت کنید راه زائر باز بشود. زوار بیایند جریان اقتصادی شهر و استان به راه بیفتد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fff69268-f529-49a6-b415-70e22678ce6e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات