728 x 90

تهاجم به مراکز سرکوب و غارت در تهران و خرم‌آباد و اصفهان و شعارنویسی و پخش تراکت در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران - کانون شورشی ۳۱۷

تهاجم به حوزه جهل و جنایت ضدابوطالب

خرم‌آباد - کانون شورشی ۵۶۵

تهاجم به پایگاه بسیج کمیته امداد خمینی ملعون، مرکز سرکوب و غارت مردم محروم

اصفهان - کانون شورشی ۴۱۲

به‌آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران ضدانصار الحسین

اصفهان - تهران

تبریز - کرمانشاه - اراک - جهرم

زاهدان - بومهن

همدان

دورود - مشهد