728 x 90

تهاجم به مراکز سرکوب و اختناق و به آتش کشیدن آنها در شهرهای میهن

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

کرج - کانون شورشی۸۳۰

تهاجم به ناحیهٔ بسیج سپاه پاسداران ضدامام رضا

تهران – کانون شورشی۴۴۰

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران در میدان المپیک

تهران – کانون شورشی۱۶۰

به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران در خیابان سبلان

رشت – کانون شورشی۱۱۲

آتش زدن بسیج ضددانش آموزی

کاشان -کانون شورشی۳۱۶

آتش زدن بنر خامنه‌ای و خمینی

شهر ری -کانون شورشی۶۱۰

آتش زدن بنر خامنه‌ای

تهران -کانون شورشی۵۰۳

آتش زدن بنر خامنه‌ای و سلیمانی

تهران

مسعود رجوی: سپاه جهل و جنایت باید درهم کوبیده و منحل شود - کانون شورشی۳۶۶

ساری

مسعود رجوی: سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی‌ترامپ در تقدیر و برعهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش آزادی است

کرج

مریم رجوی نوید رهایی زن ایرانی - دمکراسی آزادی با مریم رجوی - مریم رجوی آزادی و پیروزی در دستان شماست - مریم رجوی: جوانان میهن به کانون‌های شورشی بپیوندید

تهران

دمکراسی آزادی با مریم رجوی

خرمشهر

مریم رجوی: آخوندها هیچ راه‌حلی ندارند و تمامیت رژیم محکوم به فنا و سرنگونی است

اهواز

مسعود رجوی: برای سالگرد شهیدان و بزرگداشت قیام آبان آماده شوید

کرمانشاه

یاد و خاطره شهیدان آبان را گرامی می‌داریم سازمان مجاهدین خلق ایران - کانون شورشی ۹۳۹

مسجد سلیمان

خامنه‌ای قاتل است حکومت باطل است - ایران آزاد با مریم رجوی

کرمان

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مشهد

مسعود رجوی: یاد و خاطره شهیدان آبان۹۸ را گرامی بداریم

لاهیجان - تهران

مریم رجوی: آخوندها هیچ راه‌حلی ندارند و تمامیت رژیم محکوم به فنا و سرنگونی است

مسعود رجوی: گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه ما و برعهده ما با کانونها و شهرهای شورشی است

شیراز

عامل هر جنایت سپاه هست و ولایت

ارومیه

مرگ بر خامنه‌ای - خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله - ارتش گرسنگان آماده شورش و قیام - نوید جان راهت ادامه دارد

آتش جواب آتش - مرگ بر اصل ولایت فقیه

مهران

مرگ بر خامنه‌ای

اراک

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی - آخوند باید گم بشه تا کرونا جمع بشه - تنها راه رهایی قیام و شورش و آزادی

عامل هر جنایت سپاه است و ولایت

سبز وار

مرگ بر خامنه‌ای