728 x 90

تهاجم جوانان خشمگین شهرستان سیب‌وسوران به‌خودروهای نیروی انتظامی

شهرستان سیب و سوران
شهرستان سیب و سوران

سرکرده انتظامی سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه ۲۴مهر به تهاجم جوانان خشمگین شهرستان سیب سوران به خودروی نیروی انتظامی اعتراف کرد.

مأموران جنایتکار نیروی انتظامی که چند روز قبل برای سرکوب و چپاولگری و آزار و اذیت مردم وارد این منطقه شده بودند، با خشم جوانان مواجه شده و پا به فرار گذاشتند .

پاسدار سرهنگ توکلی مدعی شد عاملان اصلی حمله به خودروهای انتظامی دستگیر شده‌اند.