728 x 90

تهاجم و به آتش کشیدن مراکز و نمادهای سرکوب و فریب رژیم در شهرهای تهران، شیراز و بندرعباس

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تهران (نسیم شهر) - کانون شورشی ۳۹۵

تهاجم به مرکز مدیریت حوزه‌های جهل و جنایت استان تهران حوزهٔ ضد جواد‌الائمه شهرستان بهارستان

تهران - کانون شورشی ۶۱۰

به آتش کشیدن و انهدام نماد سپاه جهل و جنایت در میدان سپاه منطقه پرند

مرودشت (شیراز) - کانون شورشی ۴۴۰

به آتش کشیدن شعبه قضاییه جلادان مجتمع شوراهای حل اختلاف

بندرعباس - کانون شورشی ۵۰۴

به آتش کشیدن تأسیسات بسیج ضد صاحب‌الزمان در پارک حکمت