728 x 90

تمرکز بر تهدید رژیم ایران در اجلاس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

آژانس انرژی اتمی
آژانس انرژی اتمی

وزارت‌خارجه آمریکا روز ۲۹شهریور درباره اجلاس روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌یی اعلام کرد هیأت آمریکایی در این کنفرانس پنج روزه که از ۳۱شهریور آغاز خواهد شد، بر تهدیدهای ادامه‌دار برنامه هسته‌یی رژیم ایران تمرکز خواهد کرد.

این بیانیه با اشاره به این که رژیم ایران تاریخچه‌یی از لجاجت، طفره رفتن و همکاری ناقص با آژانس دارد، بر حمایت آمریکا از فعالیت‌های آژانس تأکید کرده است.

جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر روز ۲۶شهریور نگرانی‌های ویژه آژانس با توجه به سابقه رژیم ایران در پیگیری مخفیانه سلاحهای اتمی را ابراز کرده و گفت: «احتمال استفاده دوباره مواد (اتمی) برای هر تحقیق و تولید سلاح اتمی، جدی است. تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتواند موضوع را حل کند، نمی‌توانیم به‌سادگی این خطرات را رد یا کم اهمیت جلوه دهیم».

نماینده آمریکا در آژانس به نقض تعهدات توسط رژیم ایران اشاره کرد و افزود:

«... در حالی که آخرین گزارش مدیرکل را مرور می‌کنیم، به یاد می‌آوریم که در نوامبر ۲۰۱۹ در برای رسیدگی به یک موضوع فوری و حل ناشده مربوط به اعلامیه‌های پادمانی ایران جلسه ویژه‌یی تشکیل دادیم. مدیر کل موقت برای اولین بار یک سال پیش در سپتامبر ۲۰۱۹ شورای حکام را در مورد این نگرانی مربوط به موافقتنامه‌های پادمانی مطلع کرد و تأکید کرد که در رسیدگی به موضوع «زمان اهمیت اساسی دارد. ...

اکنون، ۲۰ماه بعد، مدیرکل گزارش کرد که «توضیحات و اطلاعات بیشتری باید ارائه شود و به سؤالات پاسخ داده شود». دبیرخانه در تلاش برای روشن کردن این موضوع مهم تلاشی خستگی‌ناپذیر کرده است. با این حال، با گذشت چندین ماه به‌طور فزاینده‌ای روشن می‌شود که توضیحات تغییر یابنده و متناقض ایران به سؤالات بی‌پاسخ بیشتری راه برده است. صیانت و حمایت از نظام پادمانی نیازمند این است که همه کشورها با حسن‌نیت به تعهدات پادمانی خود عمل کنند. حل نکردن این نگرانی‌ها توسط ایران پس از ۲۰ماه تعامل مطلقاً غیرقابل قبول است...»