728 x 90

تمجید مشمئزکننده آخوند محمد یزدی از خامنه‌ای

آخوند یزدی -خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع
آخوند یزدی -خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع

آخوند محمد یزدی مهره اصلی خامنه‌ای در حوزه قم که آخوند صادق لاریجانی بی‌سوادی او در نامه‌اش برملا کرده بود، روز ۱۶مهر۹۸ در یک تمجید مشمئزکننده از ولی‌فقیه ارتجاع، علی خامنه را که تصاویرش در همین هفته توسط جوانان بپا خاسته عراق به آتش کشیده و مانند صحنه‌ها ی قیام دیماه ۹۶در ایران پاره پاره و بر زمین انداخته شد، حاکم بر تمام مسلمانان جهان قلمداد کرد و گفت: ولایت‌فقیه امری مقید و در چارچوب مرزهای کشور نیست (و به) مرز جغرافیایی محدود (نمی‌شود)، او شرعاً حاکم بر مسلمانان جهان است، هرکجا که مسلمانان هستند حاکمیت فقیه هم هست.

 

تعریف و تمجیدهای کفرآمیز آخوند یزدی از خامنه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که جنگ قدرت بر سر جانشینی علنی شده و آخرین مورد آن، فحاشی میان آخوند یزدی و آخوند صادق لاریجانی بود. به‌دنبال این جدال، آخوند صادق لاریجانی کمتر در مجامع رژیم ظاهر شده است.

لاریجانی در نامه‌اش به آخوند محمد یزدی او را سکه یک پول کرده و بی‌سوادی و حرفهای مضحک او در جلسات شورای نگهبان را برملا کرده و نوشته بود دیگران به‌خاطر پیری و سن و سالت به تو حرفی نمی‌زنند.