728 x 90

تلویزیون رژیم: انگار سونامی کرونا در راه است همه بیمارستانها پر شده...

بیمارستانی در شیراز
بیمارستانی در شیراز

تلویزیون شبکه خبر رژیم از شیراز روز ۳۰فروردین در گزارشی درباره گسترش کرونا و میزان بستریها و مرگ و میر در شیراز گفت: انگار سونامی کرونا در راه است همه بیمارستانها پر شده...

یک پرستار از شیراز گفت: همه بخش‌ها تقریباً تختها پر شدند.

گزارشگر تلویزیون رژیم: بیمارستانهای خصوصی و ورزشگاهها هم به کمک آمدند.

یک کادر درمان از شیراز گفت: ورزشگاه دستغیب هستیم که بیمارستان پشتیبان علی اصغر هست واقعاً اینجا خیلی شرایط سخت است.

جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت رژیم در این برنامه گفت: شرایطی ایجاد کردند که هر کسی که نیاز واقعاً بستری دارد بستری می‌کنند و مرتب این ظرفیت را دارند اضافه می‌کنند هم چه در قالب تختهای بستری هم چه به‌صورت کلینیک‌های سرپایی یا به‌عنوان کلینیک‌های با بستری موقت...

تلویزیون حکومتی در همین روز در گزارش دیگری از خلخال گفت:

مجری تلویزیون: افزایش ۴۴شهر قرمز کرونایی در کشور مطابق آخرین رنگ‌بندی سامانه ماسک، ۳۰۱شهرستان در وضعیت قرمز و پرخطر کرونایی هستند، ۹۵شهرستان نارنجی، ۴۵شهرستان زرد و فقط ۷شهرستان آبی هستند.

در آخرین رنگ‌بندی سامانه ماسک، شهرستانهایی که با اوجگیری بیشتری بستری روبه‌رو هستند با قرمز تیره‌تر مشخص شده‌اند... .

گزارشگر از خلخال: در پیک جدید بیماری کرونا مادران... ، خردسالان و جوانان و بیماران با زمینه قبلی را بیشتر درگیر کرده است.

یک پزشک از خلخال: مریض‌هایی که مراجعه می‌کنند سن‌ها کاملاً پایین‌تر آمده، بیماران جوان با حال خیلی بد مراجعه می‌کنند. شرایط هم بگونه‌ای شده که مریضهای مسن‌مان هم با درگیریهای بسیار وسیع‌تر شدت بیماری بیشتری مراجعه می‌کنند.