728 x 90

تلویزیون الحره نمایندگان کنگرهٔ آمریکا در یک جلسه استماع از نقش زنان ایرانی در دفاع از حقوقشان تقدیر کردند

انعکاس الحره از نمایندگان کنگرهٔ آمریکا در یک جلسه استماع
انعکاس الحره از نمایندگان کنگرهٔ آمریکا در یک جلسه استماع

تلویزیون الحره

نمایندگان کنگرهٔ آمریکا در یک جلسه استماع

از نقش زنان ایرانی در دفاع از حقوقشان تقدیر کردند

 

«نه به شاه، نه به خامنه‌ای»

شعاری است که همواره اپوزیسیون ایران سر می‌دهد

و از جامعهٔ جهانی می‌خواهد از مردم ایران حمایت کند

 

مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران گفت

قیامی که در شهریور سال گذشته شروع شد صحنهٔ سیاسی ایران را تغییر داد

این قیام حاصل بیش از ۴۰سال مبارزه مردم و مقاومت ایران است

تلویزیون الحره گزارش داد:

نمایندگان کنگرهٔ آمریکا در یک جلسه استماع از نقش زنان ایرانی در دفاع از حقوقشان، تقدیر کردند. آنها این موضوع را در یک جلسه استماع که توسط نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در رابطه با نقض‌های صورت‌گرفته توسط رژیم ایران علیه زنان و دختران ایرانی برگزار شده بود، مورد بررسی قرار دادند.

پس از تصویب لایحهٔ مجازات‌های افزوده علیه رژیم ایران به‌دلیل نقض حقوق زنان در ایران، نمایندگان کنگره متعهد شدند که در کنار مردم ایران بایستند تا آنها از فشار و ظلم رژیم آزاد شوند.

رندی و بر نمایندهٔ کنگرهٔ آمریکا به‌الحره گفت: مایلم پیامی از طرف کنگره و مردم آمریکا به‌مردم ایران بدهم مبنی بر این‌که آنها هرگز تسلیم نمی‌شوند. مردم ایران شایستهٔ آزادی از شر دیکتاتوری هستند. باید رژیم آخوندی پایان یابد

الحره اضافه کرد:

«نه به شاه، نه به خامنه‌ای» شعاری است که همواره اپوزیسیون ایران سر می‌دهد و از جامعهٔ جهانی می‌خواهد از مردم ایران حمایت کند. مردمی که مورد شدیدترین نقض‌ها از سوی (نیروهای امنیتی رژیم) ایران قرار دارند.

مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران (گفت): قیامی که در شهریور سال گذشته شروع شد صحنهٔ سیاسی ایران را تغییر داد. این قیام یک پدیدهٔ خلق‌الساعه نبود. نقش زنان هم در قیام اتفاقی نبود. این قیام حاصل بیش از ۴۰سال مبارزه مردم و مقاومت است (الحره: ۲۸اردیبهشت)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/220190a7-3615-4c73-9f03-3923d3385cea"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات