728 x 90

تلویزیون الحره: سیاست جدید آمریکا رژیم ایران را در منطقه محدود می‌کند

مصاحبه موسی افشار با تلویزیون الحره
مصاحبه موسی افشار با تلویزیون الحره

موسی افشار عضو کمیته امور خارجی شورای ملی مقاومت ایران به تلویزیون الحره 22اردیبهشت97 گفت:

رژیم ایران بعد از سال ۲۰۱۵روی عقب‌نشینی‌ها و سیاست مماشات غرب و به‌ویژه اوباما سرمایه‌گذاری کرده بود و البته در این چهارچوب هم با بحرانها و مشکلاتی روبه‌رو بود.

ثانیا این رژیم انتظار نداشت و حساب هم نمی‌کرد که این مجازاتها بار دیگر اعمال شود. در وضعیت کنونی مردم ایران هر روز دست به تظاهرات می‌زنند و خواهان بهتر شدن وضعیت زندگی‌شان هستند. این خواسته‌ها به خواسته‌های سیاسی تبدیل شده است.

نکته بسیار مهم سوم این است که این رژیم به بن‌بست رسیده و این بن‌بست خامنه‌ای و روحانی است.

روحانی می‌گوید درست است که آمریکا از توافق اتمی خارج شده ولی ما به‌عنوان رژیم ایران در توافق باقی می‌مانیم و با کشورهای اروپایی گفتگو می‌کنیم ولی امروز خامنه‌ای به‌عنوان رهبر این رژیم که بالاترین اختیارات این رژیم را دارد می‌گوید من به این سه کشور اروپایی هم اعتماد ندارم و این اختلاف پایه‌یی میان سران رژیم است. این همان فضای بن‌بست است که باعث جنگ و دعواهای داخلی آنها شده است.

 

تلویزیون الحره: آقای امیل امین بعد از خارج شدن آمریکا از توافق اتمی با رژیم ایران چگونه می‌توان وضعیت سیاسی و نظامی خاورمیانه را تغییر داد و آیا این شروع جلوگیری از نفوذ رژیم ایران در منطقه نیست؟

امیل امین از قاهره: من قبل از هر چیز باید بگویم طی دو دهه گذشته با سیاست آمریکا مخالف بودم ولی این بار سیاست آمریکا علیه رژیم ایران را که باعث ایجاد آشوب و بی‌ثباتی می‌شود تأیید می‌کنم. این ارمغان خمینی برای کشورهای منطقه بود.

خروج آمریکا از توافق اتمی پاسخی به برنامه موشکی رژیم ایران و دست‌یابی این رژیم به بمب اتمی و توسعه‌طلبیهای آن در کشورهای خلیج‌فارس است.