728 x 90

تلاشهای مسخره تلویزیون رژیم برای توجیه چپاولهای مجلس ارتجاع

قیام تا سرنگونی
قیام تا سرنگونی

تلاشهای مسخره تلویزیون رژیم برای توجیه چپاولهای مجلس ارتجاع

واقعاً ما دلمان به‌حال اینها سوخت اگر اینجوری باشد ماهی ۲۵ تومان خالص دریافتی

بروند توی این تاکسی‌های اینترنتی کار کنند به صرفه‌تر است برایشان

تلویزیون رژیم ۲۵بهمن ۱۴۰۲:

گوینده: نماینده قم در مجلس فیش حقوقی خود را منتشر کرد این اقدام امیرآبادی فراهانی یک روز پس از آن صورت گرفت که تصاویری به‌عنوان فیش‌های حقوقی نجومی نمایندگان منتشر شد که ادعا شده بود از هک سامانه‌های مجلس به دست آمده.

گزارشگر: بعد از هک شدن برخی از پایگاههای اینترنتی مجلس حقوق نمایندگان منتشر شد. تصویری که نشان می‌داد حقوق نمایندگان بین ۲۰ تا ۳۰میلیون و مزایای آنان بین ۱۹۰ تا ۲۰۰میلیون تومان است. پس از آن بخش اداری مالی مجلس حقوق نمایندگان را منتشر کرد خبری که حقوق‌های دریافتی نمایندگان یعنی همان ۲۰، ۳۰میلیون را تأیید می‌کرد اما در آن اشاره‌یی به مزایا نشده بود.

گزارشگر: حقوق ۲۰میلیونی یا ۲۰۰میلیونی نمایندگان مجلس هر کدام اینها واقعی باشد سؤال و نظر شما از نمایندگان مجلس چی است؟

گزارشگر: دیروز خبری که در مورد مجلس منتشر شد را دیدید؟

شهروند: سؤال من این است آیا اون ۲۰۰میلیون دریافتی که دارید واقعاً صرف اون کاری می‌شود که به شما داده شده یا صرف زندگی خودتان می‌شود

شهروند: چرا باید این همه فاصله طبقاتی بین حقوق دریافتی مردم و نماینده‌ها باید باشد؟

شهروند: من به‌عنوان یک شهروند راضی هستم یک نماینده مجلس ۲۰۰میلیون تومان حقوق بگیرد اما دیگه پشت بندش یک چیزی مثل رانت یک چیزی مثل پوئنهای مثبت پوئنهای اضافی شرکت‌های فضایی نداشته باشند.

شهروند: سؤالم این است این مبلغ بابت چی دارد می‌گیرد و در ازاء این مبلغ چه خدماتی دارد به این مملکت می‌رساند

شهروند: شفاف‌سازی باید باشه فیش حقوقی دیگه گرفتن اوکی است مشکلی ندارد خب این ۲۰۰میلیون را گرفتند چه کارهایی انجام شده برای من شخص به‌قول معروف شهروند چه کاری انجام دادند بابت این ۲۰۰میلیون

شهروند: (منظور خبر ۲۰ تا ۳۰میلیون) دومی که واقعاً ما دلمان به‌حال اینها سوخت اگر اینجوری باشد ماهی ۲۵تومان خالص دریافتی به نظر من بروند توی این تاکسی‌های اینترنتی کار کنند به صرفه‌تر است برایشان

گزارشگر: امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس همین دوره با حضور در شبکه خبر درباره شبهات پاسخ داد

امیرآبادی فراهانی نماینده قم: آنچه که من در این فضای مجازی دیدم یک ستونی به این ستونها اضافه شده البته من خودم فیش‌ام را دادم خدمت دوستان که می‌توانند آزاد هستند بگذارند مردم ببینند فیش من با فیش بقیه نماینده‌ها فرقی نمی‌کند نمایندگانی که از هیأت علمی و قضات یا جاهای دیگر حقوق می‌گیرند حقوق از مجلس اونها شاید امکان دارد زیادتر باشد حقوق خودشان را می‌گیرند اما مجلس دور ور همین ۲۵ تومان است

مجری: اگر همه حقوق‌ها شفاف می‌شد الآن معلوم نبود یک لیست دل بخواهی چاپ کنند

فراهانی: ما الآن در حال حاضر این نهادهای نظارتی اینها راحت قابل دسترسی است ولی ما می‌توانیم مثلا مجلس می‌تواند حقوق ما را حداقل این ۲۸۴ نفر را می‌تواند ۲۸۶ نفر را راحت بارگذاری بکند هیچ مشکلی نداریم اصرار هم داریم که خود مجلس بار گذاری کنه اینها را بارها هم گفتیم

(تلویزیون شبکه دو رژیم ۲۵بهمن)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5d7ae085-6993-4e2e-97a6-7c436f3fa5f2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات