728 x 90

تظاهرکنندگان در بروکسل تروریزم رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران را محکوم کردند

محکومیت تروریزم آخوندها در تظاهرات ایرانیان در بروکسل
محکومیت تروریزم آخوندها در تظاهرات ایرانیان در بروکسل

جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در بروکسل روز شنبه ۱۱مرداد با برگزاری یک تظاهرات در مقابل سفارت رژیم (از مراکز اقدامات تروریستی رژیم) تروریزم رژیم آخوندی، علیه مقاومت ایران را محکوم کردند.

به‌دنبال تشکیل دادگاه دیپلمات تروریست اسدالله اسدی در بلژیک، شرکت‌کنندگان خواستار قاطعیت مراجع بین‌المللی و قضایی در برخورد با تروریزم افسار گسیخته رژیم آخوندی شدند.

-محکومیت تروریزم آخوندها در تظاهرات ایرانیان در بروکسل

-محکومیت تروریزم آخوندها در تظاهرات ایرانیان در بروکسل

برگرفته از سایت همبستگی