728 x 90

تظاهرات گسترده مردم وکشاورزان معترض اصفهان در فلکه خوراسگان + فیلم

روز پنجشنبه 23فروردین 97  کشاورزان و مردم معترض اصفهان تظاهرات خودشان را با شعار « کشاورز بی‌گناه آزاد باید گردد»، در فلکه خوراسگان آغاز کردند.

لازم به توضیح است که روز گذشته چهارشنبه 22فروردین تعدادی از تظاهر کنندگان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم دستگیر شده‌اند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/64cda5b6-3cb5-45d7-ba5d-a9d9d7cf05e8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات