728 x 90

تظاهرات هزاران تن از کشاورزان و مردم اصفهان: می‌جنگیم می میریم حق‌آبه پس می‌گیریم

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اعتراضات هزاران تن از کشاورزان به جان آمده ورزنه، سرشیادران، اژیه و... در روز جمعه با حمایت مردم اصفهان ابعادی گسترده‌تر یافت. جمعیت انبوه در اعتراض به خودداری رژیم از دادن حق آبه کشاورزان و وضعیت فاجعه‌بار معیشتی کشاورزان و دامداران در کنار پل خواجو دست به تجمع زدند. و سپس با شعار عزا عزاست امروز زندگی کارگر روی هوا است امروز؛ روحانی دروغگو زاینده رود ما کو؟؛ مسئولان حیا کنید، ریاست را رها کنید؛ در خیابانهای شهر به راهپیمایی پرداختند. آنها همچنین شعار می‌دادند: کشاورز می‌میرد- صدقه نمی‌پذیرد؛ می‌جنگیم می‌میریم حقآبه پس می‌گیریم. آنها بنر بزرگی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود: «ما کشاورزان شرق اصفهان خواهان حقآبه هزاران ساله خود هستیم و تا پای جان ایستاده‌ایم».

معترضان در مسیر راهپیمایی خود در نمایش جمعه این شهر حضور یافتند. آنها در واکنش به اراجیف سخنران نماز جمعه به وی پشت نموده و او را هو کردند و با سر دادن شعار «تکلیف ما معلوم شه، نماز جمعه شروع شه» دست به اعتراض زدند و مانع سخنرانی وی شدند. تظاهر کنندگان در مسیر حرکت خود هنگام تجمع در مقابل رادیو تلویزیون رژیم شعار می‌دادند: ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما.

اعتراضات کشاورزان ورزنه از ۲۷بهمن شروع شده و از روز ۹اسفند به تظاهرات در مقابل بخشداری اصفهان دست زدند که با حمایت مردم اصفهان و کشاورزان مناطق شرق اصفهان ابعاد گسترده به خود گرفت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵ اسفند ۱۳۹۶ (۱۶ مارس ۲۰۱۸)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات