728 x 90

تظاهرات در میدان تحریر بغداد

تظاهرات در میدان تحریر بغداد
تظاهرات در میدان تحریر بغداد

قیام‌کنندگان عراقی روز جمعه ۲آبان در میدان تحریر بغداد و سایر استانهای بپا خاسته با برگزاری تظاهرات و درست کردن سپر برای مقابله با نیروهای سرکوبگر و هم‌چنین با نصب تصاویر شهدای قیام بر در و دیوار شهرها برای برگزاری تظاهرات بزرگ خود در روز یکشنبه ۲۵اکتبر (۴ آبان) آماده می‌شوند.

کمیته سازماندهنده تظاهرات انقلاب اکتبر عراق در فراخوانی بر مشارکت مردم ستمدیده عراق در این تظاهرات برای نفی ظلم و فساد و دخالت و سلطه رژیم ایران و شبه‌نظامیان جنایتکارش بر مقدرات عراق تأکید کردند.