728 x 90

تظاهرات مردم کازرون در نمایش جمعه با شعار: وای به روزی که مسلح شویم - 31فروردین 97 + فیلم وعکس

شعار وای به روزی که مسلح شویم در کازرون - 31 فروردین 97
شعار وای به روزی که مسلح شویم در کازرون - 31 فروردین 97

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/010f48cb-0bb4-4b0e-b2e4-903f80ba8ee3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات