728 x 90

تظاهرات مردم کازرون در نمایش جمعه با شعار: وای به روزی که مسلح شویم - 31فروردین 97 + فیلم وعکس

شعار وای به روزی که مسلح شویم در کازرون - 31 فروردین 97
شعار وای به روزی که مسلح شویم در کازرون - 31 فروردین 97