728 x 90

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعار مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای- سخنگوی مجاهدین + فیلم

 پیام سخنگوی مجاهدین به تظاهرات مردم افغانستان در کابل - ۲۱خرداد ۹۹
پیام سخنگوی مجاهدین به تظاهرات مردم افغانستان در کابل - ۲۱خرداد ۹۹

مردم افغانستان سه‌شنبه ۲۰خرداد در خیابانهای کابل علیه جنایات ضدبشری رژیم آخوندی در حق مهاجران افغان دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با لعنت بر خمینی دجال و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رژیم آخوندی خشم و انزجار خود را از به رودخانه انداختن مهاجران در هریرود و به آتش کشیدن خودرو مهاجران در یزد توسط پاسدران ولایت فقیه ابراز کردند و تصاویر خلیفه ارتجاع را به آتش کشیدند.

در این تظاهرات نجیب الله کابلی . رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان شرکت داشت.

سخنگوی مجاهدین به‌جوانان و دلیر مردان شورشی و ضد ولایت فقیه در کابل و سراسر افغانستان: درود و دست مریزاد با یاد شهیدان آتش شعله برکش!

بخشی از اطلاعیه شماره ۲۵ ارتش آزادیبخش ملی ایران – ۱۷خرداد ۹۹

  • که بود آن‌که پناهندگان افغان را زد و در منتهای قساوت به رودخانه افکند؟
  • که بود آن‌که به روی خودرو مهاجران افغان آتش گشود و برخی از آنها زنده زنده در آتش سوختند؟
  • آیا از یاد برده‌اید که وحوش ولایت در عراق تحت‌امر قاسم سلیمانی عراقیان بی‌گناه به‌ویژه اهل تسنن را در جرف الصخر چگونه زنده به گور می‌کردند و یا در الانبار به رودخانه می‌انداختند؟

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان در کابل، با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای با آتش زدن تصویر خامنه‌ای جنایتکار

تظاهرات مردم افغانستان با شعار مرگ بر خامنه‌ای

تظاهرات مردم افغانستان با شعار مرگ بر خامنه‌ای

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3d499212-b483-44c1-afa0-dd1916be9dd7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات