728 x 90

تظاهرات صدها نفر از بازنشستگان فولاد اصفهان - چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ + فیلم

روز چهارشنبه ۱۵اسفند ۹۷ صدها نفر از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات‌شان از جمله پایین بودن حقوق بازنشستگان، به سمت استانداری رژیم در این شهر تظاهرات کردند.

این تظاهرات در شرایطی صورت گرفت که رژیم آخوندی نیروهای سرکوبگر خودش و ماشینهای ضدشورش را به سمت تظاهرکنندگان فرستاده است.

تظاهرکنندگان شعار می‌دادند:

حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون

فریاد فریاد از این همه بیداد

همشهری با غیرت حمایت حمایت

دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست

اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن

عزا عزاست امروز روز عزاست امروز حقوق بازنشسته زیر عباست امروز