728 x 90

تظاهرات جهانی ایرانیان آزاده در کشورهای اروپایی و آمریکا، همزمان با سخنرانی آنلاین رئیسی جلاد - گزارش تصویری

پاریس - تظاهرات ایرانیان آزاده
پاریس - تظاهرات ایرانیان آزاده

تظاهرات جهانی ایرانیان آزاده، همزمان با سخنرانی آنلاین رئیسی، جلاد۶۷ در مجمع عمومی ملل متحد در کشورهای اروپایی و آمریکا

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات