728 x 90

تظاهرات در بروکسل - همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران - شنبه ۱۵ژوئن ۲۰۱۹ - ۲۵خرداد ۱۳۹۸

تظاهرات ایرانیان - عکس از آرشیو
تظاهرات ایرانیان - عکس از آرشیو

مسعود رجوی - پیام شماره ۱۲- ۱۹فروردین ۱۳۹۸:

از هموطنان، از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف‌نشان در کشورهای مختلف درخواست می‌کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردم‌مان در داخل ایران، به تظاهرات در خیابان‌ها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب می‌بینند، بکشانند. بگذارید امسال سیل خروشانی از ایرانیان جاری شود. تجربه‌های پاریس، ورشو، مونیخ، واشنگتن و لندن گویا و شایان تقدیر است.

در همه جا صدای رسای مردم ایران و ارتش آزادی‌ستان باشید.

-در شرایطی که هراس از سرنگونی و قیام مردم ایران و کلان ضربه ناشی از لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و تحریم کامل نفتی و مقابله جهانی علیه تروریسم و جنگ‌افروزیهای منطقه‌یی رژیم ولایت فقیه، سراپای خلافت خامنه‌ای و نظام بحران‌زده آخوندی را فراگرفته؛

در شرایطی که خامنه‌ای راهی جز انقباض و سرکوب و زمینه‌سازی برای دولت حزب‌اللهی به‌منظور مهار بحران در حاکمیت فرتوت خود نمی‌یابد؛

و در شرایطی که فریاد اعتراض و خشم مردم ایران از گرانی و فقر و بیکاری و دزدی و غارتگری و فساد فراگیر این رژیم در همه جای میهن کاخ بیداد و چپاول و فساد خلیفه ارتجاع را می لرزاند؛

-تظاهرات بروکسل بازتاب خواست مردم ایران برای سرنگونی نظام آخوندی و تحقق آزادی و دموکراسی همراه با کانون‌های شورشی و ارتش آزادی است.

 

 مریم رجوی - نوروز ۱۳۹۸:

دروازه‌های ایران رو به آینده‌ای گشوده است که ظلم و نابرابری و بی‌عدالتی از آن رخت برمی‌بندد. یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت که در آن حاکمیت مردم بر قرار است. و رأی جمهور مردم حرف اول و آخر را می‌زند و آزادی و عدالت، ایران این زیباترین وطن را از زمستان به‌بهار می‌رساند.

 

هموطنان: برای یک ایران آزاد، برای حمایت از قیام مردم ایران و جایگزین دموکراتیک و پشتیبانی از برنامه ده ماده‌یی خانم مریم رجوی، بپا می‌خیزیم.

 

تظاهرات در بروکسل

در همبستگی با قیام و مقاومت مردم ایران

زمان: شنبه ۱۵ژوئن ۲۰۱۹- ۲۵خرداد ۱۳۹۸

مکان: بروکسل میدان شومان