728 x 90

تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل همزمان با برگزاری دادگاه استیناف اسدالله اسدی + گزارش تصویری

دوشنبه ۲۸شهریور همزمان با جلسه دادگاه بلژیک برای رسیدگی به شکایت مقاومت ایران در مورد بازنگرداندن اسدالله اسدی، تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در بروکسل برگزار شد.

 

 

-تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل همزمان با برگزاری دادگاه استیناف اسدالله اسدی - 0

-تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل همزمان با برگزاری دادگاه استیناف اسدالله اسدی - 1

-تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل همزمان با برگزاری دادگاه استیناف اسدالله اسدی - 2

-تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل همزمان با برگزاری دادگاه استیناف اسدالله اسدی - 3

-تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل همزمان با برگزاری دادگاه استیناف اسدالله اسدی - 4

-تظاهرات ایرانیان آزاده در بروکسل همزمان با برگزاری دادگاه استیناف اسدالله اسدی - 5
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات