728 x 90

تصویب قطعنامه در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در مجلس نمایندگان آمریکا

کنگره آمریکا
کنگره آمریکا

قطعنامه h con res ۷ در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۵بهمن ۱۴۰۱ با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید.

سایت مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: قطعنامه h con res ۷ با تحسین بی‌باکی، شجاعت و عزم زنان و مردان ایرانی که در بیش از ۱۳۳شهر تظاهرات کردند و امنیت خود را به خطر انداختند تا علیه نقض حقوق‌بشر رژیم ایران اعتراض کنند.
با ۴۲۰ رای مثبت
با ۱ رأی منفی
با ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6411cbd3-6f0f-483d-b2b2-751a51728203"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات