728 x 90

تشدید ریزش در نظام بعد از قیام

ریزش و مقابله با خامنه‌ای در بسیج و بدنه نظام موضوع جدیدی نیست اما بعد از قیام سرعت بیشتری پیدا کرده است.

رائفی‌پور ۲۹آبان ۹۸: «موقع اسم بردن آقا، آقا هم نه حضرت آقا، حضرت آقا آقا کوشی الآن کجایی؟ کجا قایم می‌شوید»؟

روز ۱۶آذر خامنه‌ای برای مصادرهٔ روز دانشجو، سرجلاد قضاییه‌اش را برای سخنرانی به دانشگاه تهران فرستاد و دانشجویان پیشاپیش پاسخش را دادند: «قضاییه جلادان، مقدمتان خونباران! قضاییه جلادان، مقدمتان خونباران»!

جلاد قتل‌عام که در یک جلسه نمایشی با بسیجیان صددرصد دست‌چین و انتخاب شده حاضر شده بود، ابتدا بادی به غبغب انداخت و از اولین بسیجی خواست حرفش را بگوید.

رئیسی: آقا بفرمایین...

دانشجوی بسیجی:‌ من می‌گویم اگر ما به امیرالمومنین باور داریم این عکسهای امام و آقا را بکشیم پایین، این کار شاه است... اینها را بکشیم بزنیم العدل اساس الملک، اون بالا...

رئیسی: عیب ندارد اینها هم قبول دارند العدل اساس الملک العدل را امام به ما یاد داده...

دانشجوی بسیجی: اشکال نداره اگر حرف خدا را می‌زند همان حرف خدا را بزنید... من نزد رئیس عدلیه از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شکایت می‌کنم و به حکم امیرالمومنین می‌خواهم در مجمع عمومی که مردم باشند همه بسیجیها هم باشند ولی همانجور که تو خیابان هستند، ۹۹درصد چادری یک درصد غیرچادری نباشد، همانجور خیابان جمهوری کنار بیت رهبری است... اگر رهبری می‌گوید مسئولان پاسخگو باشند خودش باید اولین پاسخگو باشد [کف زدن] و باور کنید... امیرالمومنین حائل نمی‌گذاشت بین مردم؟ امیرالمومنین برای این‌که حائل نباشد خون داد خون شما رنگین‌تر نیست...