728 x 90

ترکیه خرید نفت ایران را در ماه ژوئن متوقف کرد

تحریمهای نفتی رژیم ایران
تحریمهای نفتی رژیم ایران

بر اساس آمارهای جدید اداره کنترل بازار انرژی ترکیه، خرید نفت این کشور از رژیم ایران طی ماه ژوئن کاملاً متوقف شد و خرید گاز ایران نیز تقریباً به نصف رسید.

بنا بر این گزارش که روز دوشنبه در وبسایت رسمی این نهاد دولتی منتشر شد، خرید گاز ترکیه از ایران در ماه ژوئن به ۲۲۷میلیون متر‌مکعب رسید که نسبت به ژوئن پارسال ۴۲درصد کاهش نشان می‌دهد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات