728 x 90

تداوم اعتصاب کارگران داربست‌بند شاغل در سایت‌های ۱ تا ۴ پتروشیمی بوشهر

تداوم اعتصاب کارگران داربست‌بند
تداوم اعتصاب کارگران داربست‌بند

کارگران داربست‌بند شاغل در پروژه‌های نفتی پتروشیمی بوشهر که از روز چهارشنبه اول تیرماه ۱۴۰۱ در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌های‌شان و مطابق فراخوان از پیش اعلام شده دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. 

کارگران پروژه‌یی داربست‌بند شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تداوم اعتصاب خودشان امروز پنجشنبه ۲تیر خواستار افزایش دستمزد به میزان لیست پیشنهادی خودشان و اجرای نوبت‌کاری ۲۰روز کار و ۱۰روز استراحت هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6bda88c6-8e97-4841-8355-69ac53623a08"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات