728 x 90

تخریب نشانه‌های شیطان در ایران و عراق

پس از این‌که جوانان شورشگر نمادهای فساد و اختناق را در شهرهای ایران به آتش کشیدند، مردم عراق با به آتش کشیدن تابلو و ساختمان قبر باقر حکیم نشان دادند حتی از آثار و بقایای مزدوران رژیم آخوندی نمی‌گذرند.

باقر حکیم، مزدور سپاه قدس پاسداران که سال‌ها قبل به هلاکت رسید، برادر عبدالعزیز حکیم است که خمینی به وسیله او ارتجاعش را به عراق صادر کرد.

در همین روز قیام‌آفرینان عراق خانهٔ جمیل شمری را در دیوانیه به آتش کشیدند.

جمیل شمری همان مزدور جنایتکاری است که در شهریور سال ۱۳۹۲ صحنه‌گردان سناریوی قاسم سلیمانی در قتل‌عام مجاهدین در اشرف بود و روز پنجشنبه ۷آذر مردم ناصریه را به رگبار بست.

بلندگوهای خامنه‌ای پس از به آتش کشیدن کنسولگری رژیم در نجف و سوزاندن سایر نمادها و مزدوران رژیم در شهرهای عراق تعادلشان را از دست دادند.

آخوند فلاحتی در جمعه‌بازار رشت حکم اعدام مردم عراق را به‌خاطر انهدام کانون فساد در نجف صادر کرد و آخوند اعرافی در جمعه‌بازار قم ضمن وحشت از استمرار و امتداد قیام در ۳کشور ایران و عراق و لبنان گفت: «بنزین یک بهانه بود معلوم بود که طراحی‌های گسترده شده برای این‌که از این مسأله استفاده بکنند در ایران به این شکل در عراق به اون صورت در لبنان به شکل دیگری».(جمعه‌بازار قم ۸آذر ۹۸)