728 x 90

تخریب منازل و مقاومت مردم در آستارا

تخریب منازل و مقاومت مردم در آستارا
تخریب منازل و مقاومت مردم در آستارا

مردم منطقه پشت باغ پرندگان در آستارا در اعتراض به تخریب منازلشان با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند.

برای خراب کردن ۴۰باب خانه مردم فقیر در شهر آستارا پشت باغ پرندگان این شهر از اردبیل یگان ویژه به این شهر گسیل شده است. این مزدوران درصدد هستند که شبانه خانه‌ها را خراب کرده و بعد آوار را به دریا بریزند و زمین را صاف کنند. در اعتراض به این اقدام مزدوران رژیم، مردم محل دست به تجمع اعتراضی زده و با مزدوران رژیم درگیر شدند.

لازم به ذکر است که قرار است این زمینها پس از مصادره به وابستگانی یکی از نمایندگان مجلس رژیم از گیلان داده شود.(مجاهدین ۲۶مهر)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/01fc635f-d703-448a-b7cb-18129cc386c1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات