728 x 90

تخریب خانه‌های مردم در چابهار توسط پاسداران جنایت‌پیشه + عکس

تخریب خانه‌های مردم چابهار
تخریب خانه‌های مردم چابهار

پاسداران جنایت‌پیشه بامداد روز جمعه ۹آبان بهمراه مأموران شهرداری در منطقه گلشهر چابهار به خانه‌های مردم وحشیانه یورش بردند و خانه‌ها را تخریب کردند.

مأموران جنایتکار به‌منظور ایجاد رعب و وحشت به مردم می‌گفتند اگر کسی مقاومت کند حکم تیر داریم. مأموران هم‌چنین تلفن همراه چند نفر که در حال فیلمبرداری از یورش مأموران بودند را با زور گرفتند.

تخریب خانه‌های مردم در چابهار توسط پاسداران جنایت‌پیشه - 0

تخریب خانه‌های مردم در چابهار توسط پاسداران جنایت‌پیشه - 1

تخریب خانه‌های مردم در چابهار توسط پاسداران جنایت‌پیشه - 2

تخریب خانه‌های مردم در چابهار توسط پاسداران جنایت‌پیشه - 3

تخریب خانه‌های مردم در چابهار توسط پاسداران جنایت‌پیشه - 4

تخریب خانه‌های مردم در چابهار توسط پاسداران جنایت‌پیشه - 5