728 x 90

تحصن کشاورزان محروم اصفهان، در اعتراض به غارت حقابه‌شان توسط مافیای خامنه‌ای

تحصن کشاورزان محروم اصفهان
تحصن کشاورزان محروم اصفهان

مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص حق‌آبه و بی‌آبی و خشک شدن زاینده‌رود دوشنبه ۱آذر در شانزدهمین روز متوالی به تجمع اعتراضی اقدام کردند.

تجمعات اخیر کشاورزان کارد به استخوان رسیده اصفهان از روز ١٧آبانماه، به‌صورت شبانه‌روزی آغاز شده، با حضور در بستر خشک زاینده‌رود ادامه دادند.

کشاورزان اصفهان هشدار داده‌اند که اگر تا روز پنجشنبه به مطالبات آنها رسیدگی نشود، مجدداً مانند هفته گذشته فراخوان به تجمعی عظیم در روز جمعه خواهند داد و از تمامی مردم اصفهان دعوت می‌کنند که به خیزش آنها بپیوندند.

 

 

  • دوشنبه اول آذر ۱۴۰۰

اصفهان - پل خواجو
ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان
شام شب وپذیرایی کشاورزان و مردم توسط کشاورزان شب زنده دار

نوای مرغ سحر با حضور برخی از هنرمندان اصفهانی در چادر کشاورزان متحصن و معترض به بی آبی در کنار پل خواجو

 شامگاه دوشنبه اول آذر۱۴۰۰

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bf92b8ec-7b71-49ed-907f-474c9d0ef0b4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات