728 x 90

روز جهانی کارگر؛ تحریم نمایش انتخابات - برخیز کارگر، ویران کن کاخ ستمگر

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

فریمان

مریم رجوی: آنچه در کمین آخوندهاست قیام و سرنگونی است

شیراز

مسعود رجوی: درود به زندانیان سیاسی کارگری که در شکنجه‌گاهها مقاومت می‌کنند

مریم رجوی: درود به زندانیان سیاسی کارگری که در شکنجه‌گاهها مقاومت می‌کنند

اسفراین

مسعود رجوی: وحشیانه‌ترین ستم علیه کارگران اعمال می‌شود

شعار هر کارگر تحریم انتخابات قلابی

تبریز

رأی هر کارگر سرنگونی نظام پلید آخوندی - فریاد هر کارگر نه به انتخابات نمایشی آری به جمهوری دمکراتیک

هشترود

روز کارگر مبارک، آزادی عدالت معیشت حق تمام ملت

خرم‌آباد

مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر

دورود (لرستان)

با سلام و احترام بنده یک کارگر هستم یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگران بر کارگران زحمتکش ایران مبارک. کارگران کشورم از حق زندگی برخوردار نیستند. و زیر خط فقر زندگی می‌کنیم روزگار ما کارگران از بیکاری سیاه است و همیشه نزد فرزندانمون و خانواده‌مان شرمنده هستیم این آقازاده‌ها مثل آب خوردن تمام سرمایه ملت ایران را بباد می‌دهند و در کشورهای دیگر مفت و مجانی سرمایه این ملت ایران را به غارت می‌برند و در پایان به‌عنوان یک کارگر میگم؛ مرگ بر ستمگر درود بر کارگران محترم

تهران

مرگ بر ستمگر درود بر کارگر

دورود (لرستان)

رأی هر کارگر سرنگونی نظام آخوندی است. مرگ بر خامنه‌ای

شیراز

خامنه‌ای سرنگون ولایتش واژگون

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد آزادی

شهریار

شعارهر کارگر تحریم انتخابات قلابی

رأی هر کارگر سرنگونی نظام پلید آخوندی

برخیز کارگر ویران کن کاخ ستمگر