728 x 90

تجمع کشاورزان اصفهان | تخریب پروژه «طرح بن بروجن» رژیم توسط کشاورزان خشمگین

تخریب لوله‌های پروژه رژیم برای انتقال آب از زاینده‌رود توسط کشاورزان خشمگین

بدنبال تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در صبح روز دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸، و حرکت آنها به سمت زاینده رود، کشاورزان خشمگین بعد از ظهر امروز با یک دستگاه لودر به محل پروژه لوله کشی برای انتقال آب زاینده‌رود رسیده و لوله‌های کار گذاشته را تخریب کردند.

لازم به توضیح است که کشاورزان حقابه‌دار پیش از این از رژ‌یم خواسته بودند برای متوقف کردن این پروژه ضد مردمی اقدام کند و تهدید کرده بودند که در غیراینصورت خودشان برای تخریب لوله ها اقدام خواهند کرد و تا پای جان در مقابل این سرقت آب کشاورزان خواهند ایستاد.

اصفهان.تخریب لوله‌های پروژه رژیم برای انتقال آب از زاینده‌رود توسط کشاورزان خشمگین ۱۵مهر۹۸

اصفهان.تخریب لوله‌های پروژه رژیم برای انتقال آب از زاینده‌رود توسط کشاورزان خشمگین ۱۵مهر۹۸

 

کشاورزان زحمتکش اصفهان روز دوشنبه ۱۵مهر ۹۸ در اعتراض به برداشت آب از زاینده‌رود و علیه طرح رژیم موسوم به «طرح بن بروجن» تجمع کردند.

کشاورزان اصفهان که تعداد آنها به صدها تن می‌رسد به وعده‌وعیدهای کارگزاران رژیم طی ۱۷سال، اعتراض کرده و در فلکه تیران اصفهان تجمع کردند.

کشاورزان محروم اصفهان سپس با خودروهای خودشان در حالی‌که طول ستون آنها به کیلومترها می‌رسید، به سمت سد زاینده رود و محل «طرح بن بروجن» حرکت کردند.

این کشاورزان سه روز است که با زدن چادر در محل «طرح بن بروجن» مانع ادامه این طرح توسط کارگزاران رژیم شده‌اند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات