728 x 90

تجمع و تحصن کارنامه سبزهای ۹۹ در دوازدهمین روز مقابل آموزش و پرورش در تهران

دوازدهمین روز تجمع اعتراضی کارنامه‌ سبزهای ۹۹ در تهران
دوازدهمین روز تجمع اعتراضی کارنامه‌ سبزهای ۹۹ در تهران

کارنامه سبزهای ۹۹، در دوازدهمین روز از تجمع و تحصن خود روز چهارشنبه ۲۴شهریور مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان نسبت به عدم استخدام توسط وزارت آموزش و پرورش دست به اعتصاب زده‌اند. آنها روزهای متوالی است که به اعتراض خود ادامه داده‌اند و شبها نیز بسیاری از آنها به تحصن خود مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم ادامه می‌دهند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات