728 x 90

تجمع های اعتراضی کشاورزان سیرکار پارس آباد مغان و دانشجویان دانشگاه تهران

تجمع های اعتراضی کشاورزان سیرکار پارس آباد مغان و دانشجویان دانشگاه تهران
تجمع های اعتراضی کشاورزان سیرکار پارس آباد مغان و دانشجویان دانشگاه تهران

تجمع اعتراضی و بستن جاده توسط کشاورزان سیرکار در پارس آباد مغان

کشاورزان سیرکار پارس آباد مغان واقع در استان اردبیل روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸ در اعتراض به قیمت پایین و ورود دلالآن به این حوزه و همچنین ساعت ها ماندن در صف خرید توافقی برای دادن محصول سیر خود، اقدام به مسدود کردن جاده کردند.

 پارس آبادمغان.تجمع اعتراضی و بستن جاده توسط کشاورزان سیر کار

پارس آبادمغان.تجمع اعتراضی و بستن جاده توسط کشاورزان سیر کار

تجمع اعتراضی شبانه دانشجویان دانشگاه تهران

شایان ذکر است که شب گذشته نیز جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل خوابگاه فاطمیه این دانشگاه تجمع شبانه برگزار کردند و به لغو اسکان غیرقانونی یکی از دانشجویان اعتراض کردند. در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی مزدوران حراست وارد شده و تهدید کردند اگر متفرق نشوید پلیس امنیت، وارد خواهد کرد. ولی دانشجویان در مقابل مزدوران مقاومت کردند.

تهران.تجمع شبانه دانشجویان دانشگاه تهران به حمایت از یکی از فعالین

تهران.تجمع شبانه دانشجویان دانشگاه تهران به حمایت از یکی از فعالین

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات