728 x 90

تجمع فرهنگیان در حمایت از معلم زندانی محمدعلی زحمتکش در شیراز

معلم زندانی محمدعلی زحمتکش
معلم زندانی محمدعلی زحمتکش

روز شنبه ۵مرداد ۹۸جمعی از فرهنگیان از استانهای فارس و بوشهر، در شیراز، در حمایت از زندانی سیاسی محمدعلی زحمتکش (فعال صنفی معلمان که در زندان عادل‌آباد شیراز در بند است) تجمع کردند.

لازم به توضیح است که محمدعلی زحمتکش، فعال صنفی معلمان، روز سه‌شنبه ۱۷اردیبهشت‌ماه ۹۸، بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان عادل‌آباد شیراز شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f4c641a5-e86c-4fc4-82ab-8391063ed4cd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات