728 x 90

‌تجمع غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در کرمان

غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در کرمان روز پنجشنبه ۱۵آذر۹۷، در مقابل شعبه بسیج این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران تجمع کردند.

غارت‌شدگان شعار می‌دهند:

  • پولهای مردم کجاست  نه محکمه نه دادخواست
  • کاسپین کاسپین ما هستیم ما هستیم با اتحاد کنار هم می‌ایستیم.
  • ۲۳۶ اجرا باید گردد، سپرده‌های مردم آزاد باید گردد.

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در کرمان

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در کرمان

 

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در کرمان

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در کرمان