728 x 90

تجمع غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در تهران در مقابل بانک مرکزی رژیم امروز دوشنبه سوم دیماه ۹۷ برگزار شد.

غارت‌شدگان شعار می‌دادند:

بانکهای ایران دزدند پولهاتون می دزدند
ای قوه عدلیه عدل و عدالت کو
محکمه اجرا می‌شد اینجا چه کار می‌کردیم
عدالت اجرا می‌شد اینجا چکار می‌کردیم
سیف که اعدام می‌شد اینجا چکار می‌کردیم
پولمون می‌دادید اینجا چکار می‌کردیم
داداگاه تشکیل نمیشه چون مافیا رو میشه
هی آمدیم تجمع اخبارمون پخش نشد
ملت ما بیدارند از مافیا بیزارند
مافیا را رو کنید چشمهاشونو کور کنید
سیف که اعدام بشه خیلی چیزها رو میشه

تجمع غارت‌شدگان کاسپین ۳دیماه ۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین ۳دیماه ۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین ۳دیماه ۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین ۳دیماه ۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین ۳دیماه ۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین ۳دیماه ۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین ۳دیماه ۹۷

تجمع غارت‌شدگان کاسپین ۳دیماه ۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات