728 x 90

تجمع دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد مقابل مجلس ارتجاع + فیلم

دانشگاه آزاد - عکس  از آرشیو
دانشگاه آزاد - عکس از آرشیو

صبح امروز جمعی از دانشجویان پذیرفته شده در برخی از واحدهای مختلف دانشگاه آزاد مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و خواستار تعیین‌تکلیف وضعیت خود شدند.

دانشجویان پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود دانشگاه آزاد باید به حق قانونی که ما را ثبت‌نام قطعی کرده، احترام گذارد.