728 x 90

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات/ زیر گرفتن دانشجویان با خودرو توسط رئیس دانشگاه + فیلم و عکس

دانشجویان علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته به‌دنبال فراخوان روز گذشته مادر یکی از جانباختگان، امروز یکشنبه ۹دی۹۷ در میدان دانش دانشگاه علوم و تحقیقات تجمع کردند. دانشجویان برای تحقق مطالبات و خواسته‌هایشان در رسیدگی به سانحه جانگداز واژگونی اتوبوس، تجمع کرده‌اند.

 

همدردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشجویان و خانواده‌های جان‌باختگان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و یادبود قربانیان

همدردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشجویان و خانواده‌های جان‌باختگان دانشگاه علوم و تحقیقات

همدردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشجویان و خانواده‌های جان‌باختگان دانشگاه علوم و تحقیقات

 

افشای اقدام کارگزاران در دانشگاه علوم و تحقیقات توسط دانشجویان 
کارگزاران رژیم در دانشگاه علوم و تحقیقات به منظور لاپوشانی نقش خودشان در کشته و زخمی شدن دانشجویان این دانشگاه در جریان سقوط اتوبوس، در یک اقدام احمقانه به شستن سایر اتوبوس های  این دانشگاه اقدام کردند تا به عنوان اتوبوس های نو به دانشجویان قالب کنند. اما دانشجویان آگاه این دانشگاه این اقدام شیادانه را افشا کردند.

 

در دومین روز تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات محمدجعفر منتظری دادستان کل  رژیم از ترس اوج گرفتن تظاهرات دانشجویی و با هدف آرام کردن آنها به این دانشگاه رفت. اما دانشجویان خشمگین وی را مورد بازخواست قرار دادند. 

 

طهرانچی از ایادی رژیم بعنوان رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات پا به فرار گذاشت. دانشجویان مسیر او را بسته بودند ولی وی پا به فرار گذاشت و حاضر نشد در مقابل  دانشجویان معترض ظاهر شود.

 

تصاویری از تجمع اعتراضی دانشجویان علوم و تحقیقات در بزرگداشت ده جانباخته سانحه اتوبوس:

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

 

 

بخشی از بیانیه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات:

باز فریادمان این است که به کدامین گناه کشته شدید؟!.....

اما ما ایستاده‌ایم و این خاک سرشته از خونمان را بایستی که دوباره بسازیم و دلیل ایستادن ما در این جایگاه همین است و بس!
ما تا جان در بدن داریم دیگر تن به ذلت و خفت و خواری نخواهیم داد.
ما ایستاده‌ایم که بگوییم دیگر توان دیدن چنین صحنه‌هایی بر ما نیست و بر ما نیز جایز نیست که ببینیم و دم بر نیاوریم.

ما دیگر سکوت نخواهیم کرد و با هیچ انگ و برچسپی از میدان خارج نخواهیم شد!
مگر خون ما از خون ده عزیز همکلاسی‌مان رنگین‌تر است!‌ چه سود و چه حاصل این تن به سازش و خفت!‌

ما تا به آخر خواسته‌هایمان را پیگیرانه و با جدیت تمام تا محقق شدن آنها دنبال می‌کنیم. چون نمی‌خواهیم مجدداً خواسته‌هایمان به بهای ریختن خون عزیزان فرهیخته و انسانهای شریف بیانجامد

هم دانشگاهیهای عزیز! ما تا حرف می‌زنیم سریع با انواع لطایف الحیل می‌خواهند که ما را از صحنه خارج کنند!‌ تا می‌گوییم چرا و چرا و چرا؟؟؟ سریع می‌گویند که این چراها سیاسی است!

 

سخنان یکی از  دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات: 

با هیچ انگ و برچسبی از میدان خارج نخواهیم شد. مگر خون ما از خون ۱۰ عزیز همکلاسی‌مان رنگین تر است؟
چه سود و چه حاصل این تن به سازش و خفت دادن.
ما تا به آخر ایستاده ایم و پیگیرانه و با جدیت تمام تا محقق شدن خواسته‌هایمان.


 در دومین روز پیاپی و با توجه به تلاش نیروهای حراست و امنیتی سرکوبگر دانشگاه برای جلوگیری از برگزاری تجمع، اما دانشجویان تجمع اعتراضی خود در میدان دانش دانشگاه علوم تحقیقات را شروع کردند.
دانشجویان بدنبال اعتراض گسترده خود که با همراهی و حضور پررنگ خانواده‌ها و سخنرانی مادران دانشجویان جانباخته برگزار گردید خواهان برکناری و محاکمه مسببان و مشخصا ولایتی ریاست دانشگاه آزاد و مشاور ولی فقیه  ارتجاع هستند و با تنظیم یک طومار ۹ ماده ای مطالبات خود را اعلام نمودند.

شروع اولیه تجمع دانشجویان علوم تحقیقات نهم دیماه ۹۷

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات در گرامی‌داشت دانشجویان جانباخته

 

روز گذشته دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات در تهران در اعتراض به جانباختن ۱۰تن در جریان سقوط اتوبوس، در میدان این دانشگاه تجمع کردند. 

رژیم آخوندی در وحشت از گسترش اعتراضات دانشجویان، ماموران سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی خود را در مقابل این دانشگاه مستقر کرده بود.

دانشجویان سپس در مقابل محل ریاست دانشگاه خطاب به مزدوران رژیم شعار بی شرف بی شرف و قابل بیا بیرون سر دادند  

هیچیک از عوامل و کارگزاران رژیم در دانشگاه در این مراسم حاضر نشدند و عده ای را بعنوان نماینده به محل فرستادند. دانشجویان خشمگین به مزدوران رژیم پشت کرده و شعار رو به میهن پشت به دشمن را سر دادند.

 

در این برنامه مادران چند تن از دانشجویان جان باخته اقدام به سخنرانی کردند.