728 x 90

تجمع دانشجویان دانشگاه شریعتی در اعتراض به ضرب و شتم یک دانشجوبا شعار «هیز تویی، هرزه تویی»

تجمع دانشجویان دانشگاه شریعتی
تجمع دانشجویان دانشگاه شریعتی

امروز سه‌شنبه ۲خرداد دانشجویان دانشگاه شریعتی در تهران در اعتراض به ضرب و شتم یک دانشجو تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها شعار می‌دادند زن آزاده منم هیز تویی هرزه تویی/ می‌زنم می‌زنم هر آنکه خواهرم زد.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریعتی با شعار می‌زنم می‌زنم هر آن‌ که خواهرم زد... ـ دوم خرداد ۱۴۰۲

تهران - تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریعتی با شعار زن آزاده منم هیز توی هرزه تویی - ۲خرداد ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8f68e10b-7957-4ec3-ad9e-c18598342d34"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات