728 x 90

قیام ایران – شماره ۴۷

تجمع دانشجویان در دانشگاههای تهران، پلی‌تکنیک و... با شعارهای می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

به‌رغم اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی، از جمله استقرار نیروهای اطلاعاتی و انتظامی و لباس‌شخصیها در اطراف دانشگاه تهران و دانشگاه پلی‌تکنیک امروز شمار کثیری از دانشجویان این دانشگاه‌ها در بزرگداشت ۱۶آذر روز دانشجو در محوطه دانشگاه دست به تجمع زده و شعارهایی در حمایت از قیام سراسری مردم ایران، همبستگی با قیامآفرینان و شهیدان و علیه رژیم آخوندی سر دادند.

در دانشگاه تهران، دانشجویان ضمن فراخوان به آزادی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان قیام، شعار می‌دادند: «خیابونا خونی شد آزادی قربانی شد،»، «زندان تفنگ و باتون نمی‌نیشنیم ما آروم»، «میکشم می‌کشم آن که برادرم کشت» «سرکوب آخر راه نیست مبارزه رهایی‌ست»، «سرکوبتون کاری نیست مقاومت زندگی است»، «حراست دانشگاه شعبه اطلاعات»، «کلاس درس خالیه دانشجو زندانیه»، «جواب ما تفنگ نیست این همه کشته کم نیست»، «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، «برادر شهیدم راهت ادامه دارد».

از آنجایی که قرار بود آخوند ابراهیم رئیسی، سردژخیم قضاییه آخوندها به دانشگاه تهران برود دانشجویان شعار می‌دادند «قضاییه جلادان مقدمتان خون‌باران». نیروهای سرکوبگر که از خشم و نفرت دانشجویان از این آخوند جنایتکار وحشت داشتند، رئیسی را مخفیانه وارد دانشگاه کردند و از ورود دانشجویان، به سالن محل سخنرانی وی جلوگیری کردند و شماری از مزدوران مورد اعتماد را به‌صورت دستچین شده با چند اتوبوس از خارج دانشگاه به این سالن بردند.

 

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶ آذر ۱۳۹۸(۷دسامبر ۲۰۱۹)