728 x 90

تجمع و اعتصاب جمعی از پرسنل شرکت ایران خودرو در تبریز و معلمان خرید خدمات یزد

تجمعات اعتراضی پرسنل شرکت ایران خودرو در تبریز و معلمان خرید خدمات یزد
تجمعات اعتراضی پرسنل شرکت ایران خودرو در تبریز و معلمان خرید خدمات یزد

تجمع و اعتصاب جمعی از پرسنل شرکت ایران خودرو در تبریز

روز شنبه ۱۱ بهمن جمعی از پرسنل شرکت ایران‌خودرو در تبریز در اعتراض به عدم دریافت حقوق و اخراج تعدادی از پرسنل دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.

-تبریز

تجمع اعتراضی مجدد معلمان خرید خدمات یزد

صبح امروز شنبه یازدهم بهمن ماه معلمان خرید خدمات یزد در آموزش و پرورش یزد دست به تجمع اعتراضی زدند.

معلمان خرید خدمت یزد در هفته‌ها و ماههای گذشته در اعتراض به تعویق در پرداخت مطالباتشان و نیز وضعیت شغلی خود تجمعات متعدد برگزار کرده‌اند.

-یزد

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cb673bfc-a808-4b7c-ac12-ca7b667184e2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات