728 x 90

تجمع اعتر اضی غارت‌شدگان کاسپین، ثامن‌الحجج و افضل توس در نمایشگاه بورس تهران + فیلم

روز چهارشنبه 29فروردین۹7غارت‌شدگان خشمگین مؤسسه کاسپین، ثامن‌الحجج و افضل توس در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در اعتراض به غارت داراییهایشان تجمع کردند.

آنها شعار می‌دادند:

روحانی دروغگو  پس این پولهای ما کو

سیف جنایت می‌کنه  دولت حمایت می‌کنه

وعده بانک مرکزی  وعده پوچ و الکی

اول مجوز میدن  بعدم پولو کش میرن

مفسد اقتصادی   مجوز رو تو دادی

 

در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه