728 x 90

تجمع اعتراضی کشاورزان خوراسگان اصفهان + فیلم

تجمع اعتراضی کشاورزان  خوراسگان
تجمع اعتراضی کشاورزان خوراسگان

امروز جمعه ۳۰فروردین۹۸کشاورزان خوراسگان اصفهان در اعتراض به لوله گذاری جدید شرکت ذوب آهن و برداشت آب از سد دریاچه ذوب آهن در میدان علوی شهر اصفهان تجمع کردند.

یکی از کشاورزان معترض گفت:  این ظلمی است که به کشاورزان میشود. چون ۹۰ روز آب سد را باز کردند. ببینید چقدر آب را اینها به این شکل میبرند».  

 

روز گذشته کارگزاران رژیم در شرکت ذوب آهن اصفهان شروع به احداث خط لوله آب جدید از زاینده رود کردند. اینکار باعث اعتراض کشاورزان و حامیان محیط‌زیست اصفهان شده است. آنها اینکار را غیرقانونی دانسته و نسبت به آن معترض هستند.