728 x 90

تجمع اعتراضی کشاورزان اطراف ماهشهر

تجمع اعتراضی کشاورزان اطراف ماهشهر
تجمع اعتراضی کشاورزان اطراف ماهشهر

روز سه شنبه ۳۰دی کشاورزان اطراف ماهشهر به‌خاطر کمبود آب و عدم مدیریت در زمینهای خود که نمی‌توانند زراعت کنند با دست گرفتن بنر «فریاد_کشاورزان_گرسنه» دست به تجمع اعتراض زدند.