728 x 90

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان همراه با راهپیمایی با شعار؛ «نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب»

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان همراه با راهپیمایی
تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان همراه با راهپیمایی

امروز دوشنبه ۶بهمن کشاورزان اصفهانی همراه باخانواده‌های خود در میدان خوراسگان تجمع کردند. کشاورزان بعد از تجمع دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.

آنها در پلاکاردهایی که در دست داشتند نوشته بودند: حقابه کشاورزان، محیط‌زیست و تالاب گاوخونی را برگردانید.

آنها با سردادن شعاریی از جمله «نصر من الله و فتح القریب مرگ بر این دولت مردم فریب»، «ای وای از خیانت مسؤل بکش خجالت»، «ای وای از این بی‌آبی مسؤل را ببند به گاری» و «خواستار حقآبه خود و اجرای عدالت شدند».

تجمع اعتراضی و راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان با شعار؛ «نصر من الله و فتح قریب  مرگ بر این دولت مردم فریب» 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cebebaf9-37b3-4a9f-b1ce-af7b65af753b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات