728 x 90

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان برای احیای حقآبه

اعتراضات
اعتراضات

امروز جمعه ۹مهر کشاورزان اصفهانی که جانشان به لبشان آمده در اعتراض به عدم رسیدن به مطالباتشان تجمع اعتراضی داشتند.

آنها می‌گویند:

برای احیای حقابه مون حق زن و بچه‌هامون و حق معیشت‌مون دست نمی‌کشیم و از پا نمی نشینیم.
امروز نتیجه گرفتیم اینجور که مشخصه برنامه روشنی برای ما در نظر گرفته نشده است. امروز دفتر نماینده‌ها رفتیم ولی جواب قانع کننده و روشنی به ما نمی‌دهند. گوشه و کنار یک نماینده می‌گوید حقابه کشاورزان انفاله، دیوار بکشید، بفروشید هر کدام از نماینده‌ها طفره می‌روند خیلی ساده باید بگویم خودتون امروز تصمیم بگیرید و اجرایی کنید به این مسئولان اعلام کنید به این نماینده‌ها کجا باید برویم چه جای نرفته‌ای نرفتیم چرا پرونده قضایی برای ما درست می شه هرجا می‌رویم به‌عنوان شاکی می‌رویم در جایگاه متهم قرار می‌گیریم. توهین می شه تحقیر می شویم ما چکار ما باید بکنیم چه تصمیمی برای ما می‌گیرید. این کشاورزان جانشان به لب آمده، گوشه و کنار می‌گویند ما هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم اگر کشته هم بشویم دست از هدف‌مون بر نمی‌داریم و برای احیای حقابه‌مون حق زن و بچه‌هامون و حق معیشت‌مون دست نمی‌کشیم و از پا نمی‌نشینیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ce9bfafb-a9c7-4512-bff0-2b09fe3d8e5e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات