728 x 90

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اهواز️ و تجمع نیروهای شرکتی سازمان منطقه آزاد آراز تبریز

تجمع کارگران  شهرداری اهواز
تجمع کارگران شهرداری اهواز

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اهواز

بنا بر گزارشات رسیده از داخل کشور شنبه اول آبان ماه جمعی از نیروهای شرکتی شهرداری اهواز مقابل استانداری رژیم در خوزستان تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.

تجمع نیروهای شرکتی سازمان منطقه آزاد آراز

جمعی از نیروهای شرکتی سازمان منطقه آزاد آراز، شنبه اول آذر در اعتراض به کاهش حقوق ماهیانه و همچنین عدم ساماندهی قراردادها، در مقابل تعاونی کارکنان منطقه آزاد ارس تجمع کردند.

تجمع نیروهای شرکتی سازمان منطقه آزاد آراز تبریز

تجمع اعتراضی مالباختگان زمینهای تعاونی ارتش تحت‌امر رژیم در سنندج

روز جمعه ۳۰مهرماه، شماری از مالباختگان زمینهای تعاونی ارتش تحت‌امر رژیم در فاز ۲ شهرک وحدت سنندج دست به تجمع زدند.

متقاضیان که نزدیک به بیست سال قبل این زمین‌ها را خریداری کرده‌اند، تاکنون موفق به کسب مجوز ساخت نشده‌اند. طبق قراری که معترضان گذاشته‌اند، روز یکشنبه ۲ آبان‌ماه نیز، مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات