728 x 90

تجمع اعتراضی کاربران کریپتولند با شعار "این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی"

تجمع اعتراضی کاربران کریپتولند
تجمع اعتراضی کاربران کریپتولند

 کاربران کریپتولند روز چهارشنبه ۸تیر در اعتراض با چپاول دارایی‌شان توسط باندهای مافیایی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از کاربران کریپتولند گفت: «ما کاربران صرافی کریپتولند بازگشت سرمایه‌های مسدود شده ۵۰هزار کاربر صرافی را از قوه قضاییه خواستاریم»!

 کاربران کریپتولند شعار دادند: مفسد اقتصادی، اعدام باید گردد. این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d3239823-818f-4906-a1d8-7cb7599853d0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات