728 x 90

تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان الزهرا اصفهان با شعار «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»

تجمع اعتراضی پرستاران
تجمع اعتراضی پرستاران

امروز شنبه ۱۸شهریور کادر درمان بیمارستان الزهرا اصفهان در اعتراض به حق‌جویی مطالبات تعرفه و حقوق پایمال شده دست به تجمع اعتراضی زدند.

آنها شعار می‌دهند
پرستار داد بزن حقتو فریاد بزن
نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5aaa443a-53e2-4a28-a23a-a9b302f3cff0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات