728 x 90

تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران و پرستاران بیمارستان موسوم به خمینی

تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجمع اعتراضی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران

امروز یکشنبه ۵آذر پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران  وپرستاران بیمارستان موسوم به خمینی جهت مطالبات‌شان تجمع برگزار کردند.

شعار پرشور پرستاران دردمند این‌چنین است: تعرفه‌ٔ ما کجاست؟ زیر عبای شماست!

تهران - اعتراض پرستاران بیمارستان موسوم به خمینی با شعارهای پرستار داد بزن حقتو فریاد بزن - ۵آذر

تهران - تجمع اعتراضی  پرستاران دانشگاه علوم پزشکی - ۵آذر

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4801c179-d67a-46a9-bfa9-f2f0503f8751"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات